• : npcworldwidevn@gmail.com
NPC WORLD WIDE VIỆT NAM

Website Chính Thức Của NPC Worldwide Vietnam Và Global Classic Vietnam

Điều Lệ của giải NPC VIETNAM REGIONAL: HO CHI MINH SHOWDOWN 2024

Điều Lệ của giải NPC VIETNAM REGIONAL: HO CHI MINH SHOWDOWN 2024

04 May, 2023

Điều Lệ chi tiết của giải GLOBAL VIETNAM: HO CHI MINH SHOWDOWN 30/7

Cách chia bảng và cách tính chiều cao, cân nặng của hạng mục Classic Physique tại NPC Worldwide

Cách chia bảng và cách tính chiều cao, cân nặng của hạng mục Classic Physique tại NPC Worldwide

04 May, 2023

Cách chia bảng và cách tính chiều cao, cân nặng của hạng mục Classic Physique tại NPC Worldwide Số lượng bảng đấu sẽ dựa theo số lượng thí sinh đăng kí mà BTC sẽ phân chia các bảng sao cho phù hợp với cuộc thi nhất. Thông Thường, Mỗi giải sẽ có 4 bảng:

Hướng Dẫn Đăng Kí Tan Màu Cho Giải NPC VietNam Regional 2024

Hướng Dẫn Đăng Kí Tan Màu Cho Giải NPC VietNam Regional 2024

04 May, 2023

Hướng Dẫn Đăng Kí Tan Màu và Các Dịch Vụ Khác Cho Giải NPC - IFBB Pro League VietNam