Team NPC Worldwide VietNam Miss Bimat IFBB Wellness Pro sẽ giải đáp các thắc mắc cho các VĐV

THÔNG TIN CHÍNH THỨC

Xin chào mọi người, Nhằm giải thích rõ hơn và chi tiết về cách thức thi đấu của liên đoàn IFBB Pro / NPC.
Thành viên Team NPC Worldwide VietNam Miss Bimat IFBB Wellness Pro sẽ giải đáp các thắc mắc cũng như cách thức để các VĐV tham gia thi đấu hợp lệ về những giải đầu của liên đoàn IFBB tại Việt Nam cũng như thế giới.


Bài viết khác